• frontpage

Welkom op de website van de Stichting Mentorschap Haag en Rijn

Mentorschap Haag en Rijn ondersteunt mensen die door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hierbij gaat het met name om mensen die geen familie of netwerk hebben.

Mentorschap Haag en Rijn zet goed geschoolde vrijwilligers in, die door de rechtbank benoemd worden om als wettelijke vertegenwoordiger (mentor) op te treden namens deze cliënten.

Mentorschap Haag en Rijn  zorgt voor een passende koppeling tussen mentor en cliënt. Als deze koppeling voor beide positief is, bereidt de coördinator van Mentorschap Haag en Rijn de aanvraag bij de rechtbank voor en ondersteunt de mentor bij zijn werk door begeleiding, advies, bijscholing en het organiseren van ontmoeting tussen mentoren.

Hoe word je mentor?

Mentor kunt u worden via de Stichting Mentorschap door u aan te melden als vrijwilliger.  

Wanneer is een mentor nodig?

Een mentor is nodig bij iemand die door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer in staat is zelf  de regie over zijn leven te voeren....

Opleiding en begeleiding

Mentoren volgen een (verplichte) introductiecursus, die bestaat uit vier bijeenkomsten over de onderwerpen ...

shutterstock 139032773

Verhalen van Mentoren

Mevrouw K. (92) woont in een verpleeghuis. Ze is dementerend, maar nog redelijk sociaal actief. Bij ingewikkelde zaken...

Kom meer te weten over hoe wij mensen als mevrouw K. ondersteunen. lees meer...

Leest hier het interview van mentor Eric van Tienhoven waarin hij een oproep doet voor nieuwe mentoren en voor regio ondersteuners.