• frontpage

Welkom op de website van de Stichting Mentorschap Haag en Rijn

Mentorschap Haag en Rijn ondersteunt mensen die door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hierbij gaat het met name om mensen die geen familie of netwerk hebben.

Mentorschap Haag en Rijn zet goed geschoolde vrijwilligers in en draagt zorg voor een passende koppeling tussen mentor en cliënt. Als deze koppeling voor beide positief is, bereidt de coördinator van Mentorschap Haag en Rijn de aanvraag bij de rechtbank voor. Als de kantonrechter de aanvraag positief beoordeelt, wordt een beschikking afgegeven waarbij Mentorschap Haag en Rijn tot wettelijke vertegenwoordiger (mentor) wordt benoemd. Vervolgens geeft Mentorschap Haag en Rijn het mandaat aan de vrijwillige mentor waarmee deze de bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt die bij het mentorschap horen. De hele procedure tot aan het afgeven van de beschikking kan soms enkele maanden in beslag nemen. Mentorschap Haag en Rijn ondersteunt de mentor bij zijn werk door begeleiding, advies, bijscholing en het organiseren van ontmoeting tussen mentoren.

Data basiscursus 2020

Hier vindt u een overzicht van de geplande cursusdata.
Cursusdata 2020

Hoe word je mentor?

Mentor kunt u worden via de Stichting Mentorschap door u aan te melden als vrijwilliger.  

Wanneer is een mentor nodig?

Een mentor is nodig bij iemand die door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer in staat is zelf  de regie over zijn leven te voeren....

Opleiding en begeleiding

Mentoren volgen een (verplichte) introductiecursus, die bestaat uit vier bijeenkomsten over de onderwerpen ...

Mentorschap Haag en Rijn in beeld

Kik op de foto om de film te starten

logo divers den haag

Campagne film

 

Mentorschap in stripvorm

Klik op de foto om de film te starten.

Radio FM interview Haagse Helden met mentor Jannie.

Mentorschap Haag en Rijn op de radio.

Klik op de foto om het interview te starten