MentorschapDossier is de webapplicatie die door Mentorschap Rotterdam wordt gebruikt om voortgang van cliënten en werkzaamheden vast te leggen. Om te zorgen dat iedereen met MentorschapDossier kan werken worden er periodiek trainingen verzorgd. Voor het beheer en de doorontwikkeling van MentorschapDossier is een aparte Stichting opgericht waarin meerdere mentorschap-regio's zitting hebben. Om toegang tot Mentoschap Dossier te krijgen wordt per gebruiker een eigen inlogcode en wachtwoord verstrekt.