Drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst Mentorschap Haag en Rijn

Op 14 januari hield Mentorschap Haag en Rijn zijn traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer in Business Centre 2B-Home in Zoetermeer. Circa 80 mensen hadden het slechte weer getrotseerd om elkaar een goed 2016 te wensen en bij te praten, maar zeker ook om de presentatie van orthopedagoog Chiel Egberts mee te maken over de Driehoeksmethodiek in de hulpverlening. Het is de coördinatoren ook dit jaar weer gelukt om het aangename met het nuttige te verenigen en een bevlogen spreker te vinden over een voor mentoren (en anderen) interessant onderwerp. Nadat bestuursl voorzitter Hans de Vos ‘zijn’ vrijwilligers en coördinatoren had toegesproken en bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar, voerde Chiel de aanwezigen mee naar zijn thema “Hulpverleners, passanten in een Driehoeksverhouding”. De driehoek bestaat uit de cliënt, zijn of haar familie/wettelijke vertegenwoordiging en de professionele hulpverleners. Het bleek nog even puzzelen waar de mentor in deze driehoek gepositioneerd moet worden. Met veel kennis van zaken, maar zeker ook met veel humor ging Chiel hierover in discussie met de zaal, waarbij hij de ene na de andere anekdote naar voren bracht, puttend uit zijn jarenlange ervaring als hulpverlener, docent en adviseur. Nieuwsgierig geworden naar de toepassingsmogelijkheden van deze methodiek? Bekijk dan beslist even zijn website www.drienamiek.com Tijdens de aansluitende borrel bleek maar weer eens hoezeer iedere mentor op een bevlogen manier bezig is met het mentorschap en ook hoe verschillend het vaak wordt ingevuld. Het blijft leuk en belangrijk om dat naast de Dag van de Mentor in elk geval nog een keer per jaar met elkaar uit te wisselen. Rene Akkerman Mentor en pr-ambassadeur Leiden e.o.

Om de gehele presentatie te lezen klik hier

Mentorschap Nederland bij Ondernemend Nederland

Zondag 26 april besteedde het RTL7 programma Ondernemend Nederland uitgebreid aandacht aan mentorschap. Marinka de Haan, mentor bij Mentorschap West-Brabant, en haar cliënte Josina laten in deze uitzending zien wat het mentorschap inhoudt en betekent. Ook vertelt Marinka hoe je mentor kunt worden. Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland, vertelt over de rol van zijn organisatie in het mentorschap. Tevens wijst hij op de mogelijkheid om – naast het aanmelden als mentor – het mentorschap te steunen door middel van een financiële of materiële bijdrage. U kunt het filmpje van Nico Heinsbroek, mentor Marinka de Haan en haar cliënte Josina hier bekijken.

Het maken van de film en uitzending werd mogelijk gemaakt door fonds Sluyterman van Loo.

U kunt Mentorschap Nederland ook steunen. De belastingdienst heeft Mentorschap Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aan Mentorschap Nederland aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. U kunt hier meer over ANBI lezen. U kunt het mentorschap ook steunen via de Stichting tot steun aan mentorschap. Deze stichting geeft financiële steun aan projecten die het mentorschap ondersteunen.

Bron: Mentorschap Nederland

Radiocampagne werving vrijwilligers

De komende jaren groeit de behoefte aan mentoren voor mensen die niet in staat zijn zelf hun belangen te behartigen en geen familie hebben om dat namens hen te doen. Het betreft mensen met dementie, een verstandelijke of een psychische beperking. Om te zorgen dat er voor hen voldoende mentoren zijn, start Mentorschap Nederland een wervingscampagne. De campagne loopt van 23 februari tot en met 9 maart, op NPO Radio 1 en Radio 2.   Lees verder

Mentorschap Haag en Rijn ontvangt de Haagse Waarderingsprijs

Op donderdag 27 november overhandigde wethouder Karsten Klein de Haagse Waarderingsprijs met bijbehorende oorkonde aan Corien Soufree, Pr ambassadeur van Mentorschap Haag en Rijn. De Waarderingsprijs is bedoeld om organisaties te stimuleren vrijwilligers te werven, te behouden en aan zichzelf te binden. Ook levert het initiatief een bijdrage aan een positieve beeldvorming rond vrijwilligerswerk. De Waarderingsprijs, een prachtig bedrag van €2500 zal gebruikt worden om de (kandidaat) mentoren een mooie avond te bezorgen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 20 januari 2015.

José Smits sprak over VN verdrag voor personen met een handicap

Op 20 januari kwamen 70 mentoren van Mentorschap Haag en Rijn bij elkaar in “Het Gebouw” te Leiden om elkaar te ontmoeten en te luisteren naar gastspreekster José Smits, expert in mensenrechten voor mensen met een handicap, en bestuurder van vereniging Inclusie Nederland en Inclusion Europe.

Een mentor (of bewindvoerder/curator) moet handelen namens een persoon die niet (meer) zelf besluiten kan nemen. Wat staat daarbij voorop: kan de mentor zich altijd laten leiden door wat de persoon zelf wil? Of kan dit soms niet, als dit lijkt in te gaan tegen het handelen in iemands “bestwil”?

Lees meer

Cursus mentorschap

Er gaat weer een basiscursus van start voor nieuwe vrijwilligers in het voorjaar 2018.


Leiden: medio februari
Den Haag/Delf: Begin maart
Gouda: Eind maart


De juiste data volgen nog.
Wilt u mentor worden bij onze stichting, meldt u dan aan bij de coördinator in uw regio (zie Contact)
en neem gratis deel aan deze cursus

Houd u de website in de gaten

Werkbezoek CDA kamerlid Peter Oskam aan SMHR

Peter Oskam, CDA kamerlid op werkbezoek bij Stichting Mentorschap Haag en Rijn.(SMHR).

De politiek is geïnteresseerd in de werkzaamheden van de Regionale Stichting Mentorschappen! Dat blijkt tijdens het werkbezoek dat Peter Oskam op 14 augustus bracht aan een psychiatrisch verpleeghuis van de ParnassiaGroep, waar 5 mentoren van SMHR werkzaam zijn. Peter wilde uit praktijk horen wat mentoren doen en welke betekenis dit heeft voor cliënten waar zij de wettelijke vertegenwoordiger van zijn.

Mentorschap in de praktijk

Jos Burgwal en Geert Kleijberg zijn beiden werkzaam als mentor bij SMHR en nemen Peter met enthousiasme en enorme betrokkenheid mee in het leven van Piet, Cor en Joop. Voor politieman Geert Kleijberg, is er met het mentorschap een nieuwe wereld open gegaan, de wereld van de psychiatrie. Piet, voor wie hij als mentor optreedt, is een man met schizofrenie, die wel eens agressief kon zijn. Een mentor met een politie achtergrond bleek een goede match. Geert is in staat gebleken een relatie met Piet op te bouwen, van agressie heeft hij nog niets waar kunnen nemen. Die relatie heeft ervoor gezorgd dat Piet er graag netjes uit wil zien (geschoren en schone kleding aan) wanneer Geert op bezoek komt. In Geert heeft Piet een medemens ontdekt die belangeloos interesse in hem heeft. Hij wordt ‘gezien’ en dat doet iets met zijn waardigheid. Ze gaan samen een harinkje happen in Scheveningen of naar de kinderboerderij omdat Piet idolaat is van dieren. Beiden hebben ze plezier in het contact. Dat ziet ook de persoonlijk begeleidster van Piet met wie Geert regelmatig overleg heeft over de zorg. Geert is betrokken bij Piet en wil hem om die reden ook eens mee nemen naar zijn eigen huis. Voor Jos Burgwal (gepensioneerd en o.a. voormalig hoofd van de beleids-juridische afdeling van de dienst maatschappelijk zorg bij een gemeente) zijn de afgelopen twee jaar als mentor pittig geweest. Hij heeft twee cliënten waar hij mentor van is Cor en Joop. Voor beide heren heeft hij zijn waarde als mentor bewezen. Cor, een einzelgänger die het contact met anderen mijdt, woont bijna 24 uur per dag op zijn kamer, eet er ook en is verslaafd aan sigaretten. Vanwege nieuwe regels zou het roken op zijn kamer verboden worden, maar Cor verbieden op zijn kamer te roken, zou in zijn geval levens ontwrichtend zijn. Jos heeft het belang van Cor gediend door betrokken beleidsmakers, leidinggevenden en behandelaars te laten inzien dat het verbod voor Cor tot grote problemen zal leiden. Uiteindelijk is de kamer van Cor opnieuw ingericht met brandvrije materialen waardoor de veiligheid zoveel als mogelijk is gewaarborgd. Zijn andere cliënt Joop ziet Jos als zijn “advocaat”. Joop heeft Multiple Sclerose. Hij accepteert zijn ziekte niet, ziet zichzelf als slachtoffer van zijn hele situatie en geeft de ander, waaronder het personeel, de schuld van al zijn ellende. Joop brengt 24 uur per dag in zijn rolstoel door. Hij slaapt in de stoel, hij durft niet op bed te liggen uit angst dat hij er niet meer uit komt. De verzorging van Joop gaat heel moeizaam, hij weigert vaak mee te werken, waardoor vreselijke wonden aan zijn benen zijn ontstaan, met het risico op amputatie als gevolg. Met veel geduld (en soms met de moed der wanhoop), is het Jos uiteindelijk gelukt om het vertrouwen van Joop deels te winnen. Daardoor is Joop nu onder behandeling in het Leids Universitair Medisch Centrum. Jos heeft van zijn bevoegdheid als mentor stevig gebruik moeten maken, en alle wegen bewandeld, om het belang van Joop centraal te blijven stellen boven het belang van de organisatie. Inmiddels is de kwaliteit van leven voor Joop zodanig verbeterd dat hij mogelijk weer zou kunnen gaan lopen. Het personeel van de instelling is blij met de resultaten die voor Joop bereikt zijn. Jos krijgt hier waardering voor.

Lees meer