Hoe zit het met aansprakelijkheid als ik mentor word?

Wanneer u als mentor beslissingen neemt die verkeerd uitpakken bent u alleen aansprakelijk wanneer u deze beslissing niet zorgvuldig hebt genomen. Zorgvuldigheid betekent bijvoorbeeld dat u met relevante deskundigen overlegd hebt, de mening van uw cliënt hebt afgewogen en op basis daarvan uw besluit hebt genomen.

U houdt een (beknopte) rapportage bij van uw mentorschap in het mentorschapdossier. De toegang tot het dossier krijgt u als u gekoppeld bent aan een cliënt. Op die manier kunt u, wanneer bijvoorbeeld de rechter er om vraagt, altijd terugvinden welke acties u hebt ondernomen en welke afspraken u hebt gemaakt. Er zijn geen ervaringen bekend bij stichtingen voor mentorschap dat er juridische kwesties spelen betreffende de aansprakelijkheid. Ter bescherming van al haar vrijwilligers heeft Mentorschap Haag en Rijn een verzekering afgesloten.

Hoeveel tijd kost het mentorschap?

Als u mentor bent bij Mentorschap Haag en Rijn vragen wij u om gemiddeld 6 uur per maand contact te hebben met uw cliënt, bij voorkeur in de vorm van een tweewekelijks bezoek.

Zit ik voor de rest van mijn leven aan een mentorschap vast?

De rechter benoemt u in principe voor onbepaalde tijd. Het mentorschap wordt vervolgens middels een mandateringsovereenkomst door Mentorschap Haag en Rijn aan de vrijwillige mentor gegeven. Het mentorschap eindigt wanneer de cliënt overlijdt of door ontslag van de mentor. Bij de coördinator van Mentorschap Haag en Rijn kunt u zelf aangeven wanneer uw situatie veranderd is of als u om andere reden niet langer het mentorschap wilt of kunt vervullen. In het algemeen vraagt de rechter u wel om aan te blijven tot er een nieuwe mentor is. Mentorschap Haag en Rijn vraagt u (vanwege de verantwoordelijke taken en vertrouwensband met de cliënt) om de intentie uit te spreken om minimaal 2 jaar mentor te zijn. Dit wordt vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst.

Moet ik een opleiding (of ervaring) in de zorg hebben om mentor te kunnen worden?

Er wordt minimaal een MBO 4 Opleiding gevraagd. Opleiding (of ervaring) in de zorg zijn niet nodig om mentor te worden. Heeft u dit wel, dan zal het u als mentor zeker van pas komen. Dat geldt ook voor privé-ervaringen met bijvoorbeeld een familielid met een ziekte of beperking. U bent als mentor overlegpartner, vertrouwenspersoon, adviseur en vertegenwoordiger. Voor deze taken is het vooral belangrijk dat u met gezond verstand kijkt naar wat in het belang is van uw cliënt en dat u beschikt over de volgende vaardigheden: kunnen inleven in andere mensen, initiatiefrijk zijn, grenzen kunnen stellen, goed kunnen communiceren, besluitvaardig zijn, kunnen samenwerken, kritisch kijken naar eigen handelen.

Houden jullie rekening met mijn voorkeur bij een koppeling met een cliënt?

Een vertrouwensband tussen mentor en cliënt vinden wij onmisbaar. Bij de koppeling van cliënt en mentor houden we dan ook zeker rekening met wederzijdse voorkeuren en mogelijkheden. Voordat we een kennismakingsgesprek organiseren stellen we de cliënt altijd aan u voor door iets over hem of haar te vertellen. U kunt dan zelf kiezen of u al dan niet wilt kennismaken. Na het kennismakingsgesprek horen wij graag van u of u deze cliënt beter wilt leren kennen. Mocht het in de kennismakingsperiode blijken dat het niet klikt tussen u en uw cliënt dan kunt u zich terugtrekken.