Hoe zit het met aansprakelijkheid als ik mentor word?

Wanneer u als mentor beslissingen neemt die verkeerd uitpakken bent u alleen aansprakelijk wanneer u deze beslissing niet zorgvuldig hebt genomen. Zorgvuldigheid betekent bijvoorbeeld dat u met relevante deskundigen overlegd hebt, de mening van uw cliënt hebt afgewogen en op basis daarvan uw besluit hebt genomen.

U houdt een (beknopte) rapportage bij van uw mentorschap in het mentorschapdossier. De toegang tot het dossier krijgt u als u gekoppeld bent aan een cliënt. Op die manier kunt u, wanneer bijvoorbeeld de rechter er om vraagt, altijd terugvinden welke acties u hebt ondernomen en welke afspraken u hebt gemaakt. Er zijn geen ervaringen bekend bij stichtingen voor mentorschap dat er juridische kwesties spelen betreffende de aansprakelijkheid. Ter bescherming van al haar vrijwilligers heeft Mentorschap Haag en Rijn een verzekering afgesloten.