Krijg ik als mentor een (onkosten)vergoeding?

Cliënten betalen een eigen bijdrage voor het mentorschap aan Mentorschap Haag en Rijn. Een deel daarvan € 300 ontvangt u jaarlijks als onkostenvergoeding.