ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

De belastingdienst heeft Stichting Mentorschap Haag en Rijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat als je onze Stichting financieel steunt, deze gift aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Doel Stichting Mentorschap Haag en Rijn

Stichting Mentorschap Haag en Rijn biedt mentorschap aan mensen in haar werkgebied, die door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De Stichting zet hiervoor goed geschoolde vrijwillige mentoren in.

  • IBAN
  • BIC
  • Kamer van Koophandel
  • Statutaire naam
  • RSIN
  • NL88 RABO 0156580933
  • RABONL2U
  • 27312673
  • Stichting Mentorschap Haag en Rijn
  • 818998283

Wil je onze Stichting financieel – of op een andere manier – steunen, neem dan contact op met :

Lydia Hogeling

Lydia Hogeling

Directeur Mentorschap Haag en Rijn

06 204 164 38