MENTOR WORDEN

Als mentor behartig je de zorgbelangen van jouw cliënt. Samen – en in overleg met zorgverleners en behandelaars – zorg je voor een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg en welzijn. Omdat er steeds meer mensen zijn die een mentor nodig hebben, zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe mentoren.