Mentorschap toevoegen als vitaal beroep

Het coronavirus brengt extra uitdagingen met zich mee voor mentoren van kwetsbare personen. Toch is het belangrijk dat mentoren ook in deze tijd hun cliënten zo goed mogelijk kunnen blijven vertegenwoordigen. Caroline Verkerk, directeur Mentorschap Nederland: ‘In deze onzekere coronaperiode hebben onze mentoren de meerwaarde van het mentorschap laten zien. Ze worden uitgedaagd creatief te handelen om het mentorschap goed te blijven uitvoeren.’ Daarom heeft Mentorschap Nederland – samen met collega-brancheorganisaties en met ondersteuning van de voorzitter van de expertgroep Curatele Bewind en Mentorschap (CBM) van de Rechtspraak – een beroep gedaan op de Rijksoverheid om mentorschap toe te voegen aan de lijst met vitale beroepen.